147

Bite Me - Bite Me

Bite Me - Bite Me 2021: Đầu bếp Aue, á quân The Chef Master, không thể thắng được quán quân. Khi anh ấy cố gắng tìm ra những gì anh ấy đang thiếu, anh ấy mất tập trung vào việc nấu nướng. Anh không bao giờ mong đợi mảnh ghép còn thiếu đó sẽ được phát hiện ở một cậu bé giao hàng bình thường, Aek, người ẩn chứa những kỹ năng phi thường.

Bite Me - Bite Me

David Bigander,
Zung Kidakarn Chatkaewmanee, Mark Siwat Jumlongkul, Toon Atirootj Saengtien, Tee Vivid Bavornkiratikajorn, Zani Nipaporn Thititanakarn, Noon Sutthipha Kongnawdee, Rudklao Amratisha, Kara Polasit, Gameplay Garnpaphon Laolerkiat, Rina Chatamonchai, Pra,
Thái Lan

https://i.imgur.com/bPMnyUi.jpg

Vietsub